O God, die droeg ons voorgeslacht – vs. 6

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht,
en eeuwig ons tehuis!

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl