O Heer’, die daar des hemels tente spreidt – vs. 1

O Heer’, die daar des hemels tente spreidt,
en wat op aard is, hebt alleen bereid,
het schuimig, woedig meer kunt maken stille,
en alles doet naar uwen lieven wille,
wij slaan het oog
tot U omhoog,
die ons in angst en nood,
verlossen kondt,
tot aller stond,
ja zelfs ook van den dood.

Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl