O hoofd, bedekt met wonden – vs. 1

O hoofd, bedekt met wonden,
belaan met smart en hoon,
o hoofd, ten spot ombonden
met ene doornenkroon,
eertijds gekroond met stralen
van meer dan aardse gloed,
waarlangs nu drupp’len dalen:
‘k breng zeeg’nend U mijn groet!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl