O hoofd, bedekt met wonden – vs. 2

Van al de last dier plagen,
met goddelijk geduld,
o Heer’, door U gedragen,
heb ik, heb ik de schuld!
Och, zie, hoe ‘k voor Uw ogen
hier als een zondaar sta,
en schenk vol mededogen,
m’ een blik van Uw gena!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl