O hoofd, bedekt met wonden – vs. 3

Wat stof tot zielsverblijden,
hoe zalig is ’t en goed,
dat ‘k in Uw bitter lijden
mijn redding vinden moet!
O, mocht ik U, mijn Leven,
daar ‘k bij Uw kruishout kniel,
mij zelf ten offer geven:
wat winste deed mijn ziel!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl