O hoofd, bedekt met wonden – vs. 4

U zij de dank mijns harten,
U, Jezus, dierb’re vriend,
voor ’t dragen van die smarten,
alleen door mij verdiend!
Och, blijv’, wat troost ik derve,
de hoop op U mij bij,
opdat, wanneer ik sterve,
in U mijn einde zij!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl