O hoofd, bedekt met wonden – vs. 5

Als ‘k eens van d’ aarde scheide,
och, wijk dan niet van mij!
Als ik de doodssnik beide
och, sta dan aan mijn zij’!
En wordt mijn strijd het bangste,
laat dan in angst en pijn
Uw doorgeworsteld’ angste
mij tot vertroosting zijn!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl