O hoofd, bedekt met wonden – vs. 6

Verschijn dan aan mijn sponde,
schenk laaf’nis in mijn nood!
Wijs m’ in mijn laatste stonde
op Uw verzoeningsdood!
‘k Houd dan in stervenssmarte
de blik naar ’t kruis gericht,
en klem dat vast aan ’t harte:
zo valt het sterven licht!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl