Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn – vs. 2

Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,
de nacht is zo lang reeds verdwenen!
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
heeft d’ aarde reeds eeuwen beschenen.
En groots is uw roeping en heilig uw taak,
en d’ uren zijn weinig: ontwaak dan, ontwaak!

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl