Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn – vs. 4

Welzalig de vrome, die wandelt in ’t licht,
door Christus de doodslaap ontrezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
’t zal nimmermeer nacht voor hem wezen,
‘Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon!’
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl