Ontwaak, gij die slaapt – vs. 1

Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo trekt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!
Wie kiest, o verdwaasde, voor ’t leven de dood?

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl