Ontwaak, gij die slaapt – vs. 4

Welzalig de vrome, die wandelt in ’t licht,
door Christus de doodslaap ontrezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
’t zal nimmermeer nacht voor hem wezen,
‘Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon!’
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl