Op, op, die ’t rijk bewonen – vs. 1

Op, op, die ’t rijk bewonen,
uw Koning tegemoet,
wilt Hem uw trouw betonen,
die grote wond’ren doet.
Schaart samen, Christenmacht,
laat ons voor alle dingen
Hem ons hosanna zingen
met onbedwongen kracht.

  • M60
  • M70
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl