Op, op, die ’t rijk bewonen – vs. 2

Op, gij bedroefde kind’ren,
uw Koning is nabij,
uw angsten zullen mind’ren,
uw Redder maakt u vrij.
Hoe bloeit nu nieuwe hoop,
vertroosting zal nu stromen:
in ’t Woord wil Christus komen,
in avondmaal en doop.

  • M60
  • M70
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl