Op, op, die ’t rijk bewonen – vs. 7

Gij schenkt met volle handen,
die zelve d’ armoe draagt;
Gij maakt Uzelf te schanden,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen al tezaam,
die ’t al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen,
en prijzen Uwe naam.

  • M60
  • M70
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl