Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning – vs. 1

Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan Zijn voet,
die mij door Zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, ’t eeuwig goed!

  • M80
  • M100
  • M110
  • Samen-zang
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl