Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning – vs. 3

Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,
in Zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht!

  • M80
  • M100
  • M110
  • Samen-zang
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl