Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning – vs. 4

Bloemen zijn wij, die verkwijnen
en door ’t stormgeweld vergaan.
Zie, wij rijzen en verdwijnen,
waar Gij eeuwig blijft bestaan.
Halleluja, halleluja,
loof Zijn onvolprezen Naam!

  • M80
  • M100
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl