Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning – vs. 5

Eng’len, helpt ons Hem ’t aanbidden,
gij, die ziet Zijn aangezicht!
Zonnen, sterren, buigt te midden
van al ’t schepsel in het licht!
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in ’t gericht!

  • M80
  • M100
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl