Rock of Ages, cleft for me – vs. 1

1. Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee!
Let the water and the blood,
From Thy riven side which flowed,
Be of sin the double cure,
Cleanse me from its guilt and power.
————————————-
1.Rots der eeuwen, gekliefd voor mij,
Laat mij mijzelf verbergen in U!
Laat het water en het bloed,
Dat stroomde uit Uw gescheurde zijde,
Het dubbele geneesmiddel voor de zonde zijn,
Mij reinigen van haar schuld en macht.

  • M70
  • M80
  • M80
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl