Rock of Ages, cleft for me – vs. 2

2. Not the labors of my hands
Can fulfill Thy law’s demands:
Could my zeal no respite know,
Could my tears forever flow,
All for sin could not atone:
Thou must save, and Thou alone!
———————————-
2.Niet de werken van mijn handen
Kunnen de eisen van Uw wet vervullen:
Al zou mijn ijver geen rust kennen,
Al konden mijn tranen eeuwig stromen,
Alles kan geen verzoening doen voor de zonde:
Gij moet redden, en Gij alleen!

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl