Rock of Ages, cleft for me – vs. 3

3. Nothing in my hand I bring;
Simply to Thy cross I cling;
Naked, come to Thee for dress;
Helpless, look to Thee for grace;
Foul, I to the fountain fly:
Wash me, Saviour, or I die.
————————————-
3.Niets breng ik in mijn hand mee;
Eenvoudig klem ik mij aan Uw kruis vast;
Naakt kom ik tot U om kleding;
Hulpeloos zie ik tot U op om genade;
Vuil vlucht ik tot de Fontein;
Was mij, Zaligmaker, of ik sterf.

  • M70
  • M90
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl