Rock of Ages, cleft for me – vs. 4

4. Whilst I draw this fleeting breath,
When my eye-strings break in death,
When I soar through tracts unknown,
See Thee on Thy judgment-throne,
Rock of ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee!
—————————————-
4.Zolang ik deze vervliegende adem inadem
Wanneer mijn oogspieren in de dood breken
Wanneer ik door onbekende streken zweef
U zie zitten op Uw oordeelstroon
Rots der eeuwen, gekliefd voor mij,
Laat mij mijzelf verbergen in U!

  • M70
  • M80
  • M90
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl