’t Oog omhoog, het hart naar boven – vs. 2

Jezus, bron dier hemelvreugde,
die ons hart eens smaken zal,
wat ons ooit op aard’ verheugde,
Gij verheugt ons boven al;
daar Gij ons reeds hier bereidt
voor des hemels heerlijkheid,
waar w’ U eeuwig lieven, loven:
Jezus, trek ons hart naar boven!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl