’t Oog omhoog, het hart naar boven – vs. 3

Och, dat aller mensen tongen,
aller eng’len zang, o Heer’,
samenstemden, samen zongen
eeuwig tot Uw lof en eer!
Zonder einde geeft Uw lof,
Jezus, ons de rijkste stof!
Trek tot U ons hart naar boven,
dat w’ U eeuwig lieven, loven.

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl