Uren, dagen, maanden, jaren vs. 2

Voorgeslachten kwijnden henen,
en wij bloeien op hun graf.
Ras zal ’t nakroost ons bewenen:
’t mensdom valt als blaad’ren af.
’t Stof, door eeuwen saamgelezen,
houdt hetzelfde graf bewaard.
Buiten U, o eeuwig Wezen,
ach, wat was de mens op aard!

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl