Uren, dagen, maanden, jaren – vs. 3

Dat de tijd hier ’t al verover’,
aan geen tijdperk hangt mijn lot.
Gij, Gij blijft mij altijd over,
Gij blijft eindeloos mijn God.
Welk een ramp mij hier ook nader’,
‘k vind in U mijn rustpunt weer.
Gij blijft in Uw Zoon mijn Vader,
wat verander’, wat verkeer’.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl