Uren, dagen, maanden, jaren – vs. 4

Vader, onder al mijn noden,
Vader, onder heil en straf,
Vader, ook in ’t rijk der doden,
Vader, ook in ’t zwijgend graf,
waar ik ooit verand’ring schouwe,
Gij, o God, houdt eeuwig stand.
Ook mijn stof rust op Uw trouwe,
sluimert in Uw Vaderhand!

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl