Van U zijn alle dingen – vs. 2

Gij riep mij in het leven
tot uwe heerlijkheid;
Gij hebt m’ Uw woord gegeven
tot mijne zaligheid;
Gij hebt in vrucht’bre dreven
mij trouwelijk geleid,
en mij een hoorn verheven
van heil, door U bereidt.

  • M90
  • M100
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl