Van U zijn alle dingen – vs. 3

Gij wacht niet tot wij vragen,
voorkomt zelfs onze bee,
Gij helpt niet enkel dragen,
maar draagt ons zelven mee.
Gij heelt zelfs in uw plagen,
vertroost ons in het wee,
en onder alle slagen
schenkt Gij aan ’t hart Uw vree.

  • M90
  • M100
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl