Van U zijn alle dingen – vs. 5

O mocht ik U beminnen,
gelijk Gij mij bemint,
en heil’ge vrees van binnen
mij leiden als Uw kind!
Mocht ik die rijkdom winnen,
die roest nog mot verslindt,
en werden nooit mijn zinnen
door ijd’le glans verblind!

  • M90
  • M100
  • M110
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl