Van U zijn alle dingen – vs. 6

U zal ik eeuwig eren,
die eeuw’ge goedheid zijt!
U blijv’, o Heer’ der heren,
geheel mijn hart gewijd!
Wat kan ik niet ontberen,
wanneer Uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan Uwe heerlijkheid!

  • M90
  • M100
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl