Vaste rots van mijn behoud – vs. 3

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

  • M70
  • M90
  • M110
  • Samen-zingen
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl