Veilig in Jezus’ armen – vs. 2

Jezus mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer’, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en ’t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl