Verhoogd zij ’t dal, de berg geslecht – vs. 3

Komt, heffen wij tot God omhoog
het zuchtend hart, het biddend oog!
Zijn almacht zal ons schragen,
wat noden ons belagen.
De moed kan jeugdigen ontgaan,
de jong’ling struik’len op zijn baan;
maar die de Heer’ verwachten,
verheffen zich met aad’laarsvlucht
al hoger op, naar reiner lucht,
met steeds verjongde krachten!

  • M60
  • M70
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl