Voor Nederland – vs. 1

Voor Neêrland een lied op een krach Рti- gen toon,
Voor ’t land, dat ik lief heb, voor ’t land, waar ik woon,
Dat al wat ik min in zijn gren-zen om-sluit,
Waar al mijn ge – luk en mijn blijd – schap ont-spruit.
(2x)
Klein is dat land, maar met eer klinkt zijn naam,
Ne-der – lands da-den meldt roem-vol de Faam,
’t Is klein, maar bood weerstand aan dreigend geweld,
En vaak bleef het mees – ter op zee en in ’t veld

  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl