Voor Nederland – vs. 3

O Land, waar de vrijheid haar troon heeft gebouwd,
Aan ons wordt het heil van uw toekomst vertrouwd,
W’aan-vaar-den met trots en met ij – ver dat pand,
En steu – nen uw bloei met een krach – ti – ge hand.
(2x)
Ar – beid en een – dracht en deugd en be – leid,
Wa-ren uw vier-tal, dat ze-gen ver-spreidt.
En dwingt ons de nood, wat de he – mel ver-hoed’,
Wij wa – gen voor Neêr-land ons goed en ons bloed.

  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl