Waar de blanke top der duinen – vs. 2

Waar het lachend groen der heuvels
’t Eind der stille heide omzoomt
Waar langs rijk geladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt
Klinkt mijn lied op oude trant: (2x)
‘k Heb u lief, mijn Nederland (2x)

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl