Waar de blanke top der duinen – vs. 3

Waar de blanke deugd der vaad’ren
Nog een gastvrij plaatsje vindt
En de vrede in huis en harten
Vorst en Volk tezamen bindt
juich ik, ’t zij op veld of strand: (2x)
‘k Heb u lief, mijn Nederland (2x)

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl