Wat de toekomst brengen moge – vs. 3

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl