Wees gegroet, Gij Eersteling der dagen – vs. 2

Op Uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden w’ uit ons zondengraf.
Leer ons daag’lijks, leer ons duizendwerven,
in Uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren – opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl