Welk een vriend is onze Jezus – vs. 2

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg.
Dierb’re Heiland, onze toevlucht,
Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer’,
in Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl