Wie maar de goede God laat zorgen – vs. 2

Wat baat ons ’t twijfelmoedig vrezen,
’t kleinmoedig zuchten, wee en ach?
Vergeefs zou al ons kermen wezen,
al klaagden w’ ook de ganse dag.
De last des jammers, die men draagt,
drukt maar te meer, hoe meer men klaagt.

  • M80
  • M90
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl