Wie maar de goede God laat zorgen – vs. 3

Men blijv’ eerbiedig God verbeiden,
en zwijg’ de Heer’ ootmoedig stil;
Hij zal ons naar Zijn raad geleiden,
’t is goed en heilig, wat Hij wil.
Vaak ligt in ’t geen ons treuren doet
voor ons de kiem van ’t hoogste goed.

  • M80
  • M90
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl