Wie maar de goede God laat zorgen – vs. 4

Treed vrolijk voort op ’s Heeren wegen
en neem uw plicht getrouw in acht;
’t wordt eind’lijk alles u ten zegen,
wanneer gij biddend daarop wacht.
Wie steeds gelovig op Hem ziet,
begeeft, verlaat Hij eeuwig niet.

  • M80
  • M90
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl