Wij knielen voor Uw zetel neer – vs. 1

Wij knielen voor Uw zetel neer,
wij, Heer’, en al Uw leden,
en eren U als onze Heer’
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood,
zich diep eerbiedig buige!

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl