Wij knielen voor Uw zetel neer – vs. 2

Die ons, gereinigd door Uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U d’ eerkroon opgedragen!
Geheel deez’ aard’ en ’t hemelhof
moet van Uw eer gewagen.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl