Wij knielen voor Uw zetel neer – vs. 4

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, eng’len, samen,
juicht met een vreugd, die ’t al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl