Wij loven U, o God, wij prijzen uwe Naam – vs. 2

U looft d’ apostelschaar in heerlijkheid, o Heer’!
Profeten, martelaars vermelden daar Uw eer!
Door heel uw Kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote Naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl