Wij loven U, o God, wij prijzen uwe Naam – vs. 1

Wij loven U, o God, wij prijzen uwe Naam;
U, eeuwig’ Vader, U verheft al ’t schepsel saam!
Zingt serafs, eng’len zingt, heft aan, gij machten, tronen;
onafgebroken rijz’ uw lied op hoge tonen!
Gij, driemaal heilig zijt G’, o God der legerscharen;
dat aard’ en hemel steeds uw grootheid openbaren!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl